Zaznacz stronę

FAGO Rafał Czuchrowski realizuje projekt dofinans. z Funduszy Europejskich “Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego centrum konferencyjnego”.

Celem projektu jest wdrożenie do oferty nowej usługi Centrum konferencyjno-szkoleniowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 796 999,97